Subscribe to out newsletter today to receive latest news administrate cost effective for tactical data.

Let’s Stay In Touch

Shopping cart

Subtotal ฿0.00

View cartCheckout

Category: ประชาสัมพันธ์

  • Home
  • ประชาสัมพันธ์

ประกวดตราสัญลักษณ์

“ประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้)” สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ก.ค. 2567 เงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาทผู้สนใจ Scan QR Codeเพื่ออ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัคร ตามโปสเตอร์แนบ หรือ

READ MORE

รายงานสรุปลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนาธิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็น โรคพาร์กินสัน สืบเนื่องมาจากในปี พ.ศ. 2551- 2554 ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ ได้จัดทำโครงการ ลงทะเบียนผู้ป่วยพาร์กินสัน พบว่า มีผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมากกว่า 60,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบัน ของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งการวินิจฉัยผู้ป่วยพาร์กินสันตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทำให้ยาก และมีผู้ป่วยที่ ไม่ได้รับการวินิจฉัยจำนวนมาก จึงได้จัดทำ “โครงการคัดกรองพาร์กินสันไว เพื่อสุขภาพคนไทยที่ยั่งยืน” ขึ้นเพื่อดำเนินการ คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงโรคพาร์กินสัน โดยทำการคัดกรองยาการและแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่มีอาการนำก่อนการ เกิดโรค ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์กินสัน และผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โดยใช้ Digital

READ MORE

พิธีเปิด โครงการเฉลิมพระเกียรติ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน วันที่ 18 มกราคม 2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ทรงเปิด “โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน”โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อคัดกรองประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยวินิจฉัยอาการพาร์กินสันได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเข้าถึงได้ครอบคลุมทั้งประเทศไทยเริ่มดำเนินการเป็นแห่งแรกที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว)ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม

READ MORE

คลิปเปิด โครงการเฉลิมพระเกียรติ

รู้ไวชีวิตไม่สั่น คัดกรองพาร์กินสันไว เพื่อสุขภาพคนไทยที่ยั่งยืน คลิปเปิด “โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน” นิทรรศการเกี่ยวกับการคัดกรองและรักษาประชาชนและ ทรงเยี่ยมหน่วยเคลื่อนที่คัดกรองประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน

READ MORE

โรคพาร์กินสันคัดกรองได้หรือไม่ แล้วทำอย่างไร ?

โรคพาร์กินสันคัดกรองได้หรือไม่ แล้วทำอย่างไร ? ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันที่ 29 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติโลก (World Movement Disorders Day) ส่งเสริมและตระหนักถึงโรคพาร์กินสันและโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ #MoveDisorder #chulapd

READ MORE

พิธีมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

สภ.บ้านฝาง : วันนี้ (25 พ.ค.2566) เวลา 14.00 น. นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอบ้านฝางพ.ต.อ.อิทธิพล เนตรไธสง ผกก.สภ.บ้านฝางพ.ต.ต.ประสาร ฉิมพลี สวป.สภ.บ้านฝางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น , นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น , ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านฝาง , ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์ 9 , สาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง , การแพทย์ผู้ด้อยโอกาส , ผอ.รพ.บ้านฝาง และ ผอ.รพ.สต.ในเขตพื้นที่บ้านฝาง , ผู้นำชุมชนทุกแห่งในพื้นที่บ้านฝาง ร่วมให้การต้อนรับ นายเตช

READ MORE

World Movement Day 2023

เชิญชวนผู้สนใจหรือมีอาการ เคลื่อนไหวช้า สั่น ท้องผูกเรื้อรังนอนละเมอ จมูกได้กลิ่นลดลง หรือซึมเศร้า เนื่องในวันที่ 29 พ.ย. นี้ เป็น วัน World Movement Disorders Day* กรุณาลงทะเบียน เพื่อยืนยันการร่วมงาน *https://lin.ee/vyNQjUzที่จัดขึ้นโดย International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS) เป็นปีแรก เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถีง ความสำคัญของกลุ่มโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย จึงได้จัดให้มีโครงการคัดกรองความเสี่ยง และอาการของกลุ่มโรคพาร์กินสัน สำหรับประชาชนทั่วไป และญาติสายตรงของผู้ป่วยพาร์กินสัน ในวันที่

READ MORE

งานประชุมวิชาการ

ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไปและท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภากรุณากดลงทะเบียน ลิงค์ด้านล่างนี้https://lin.ee/xWrBZCH การประชุมวิชาการ เรื่อง “โรคพาร์กินสัน และการป้องกัน ความฝันหรือความจริงที่เป็นไปได้” วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์

READ MORE
Chatbot Widget Test